What's On

 

Ruabon Community Council Noticeboard

 

 

RUABON COMMUNITY COUNCIL

 

PUBLIC NOTICE

 

  • Notice is hereby given that a vacancy exists in the Office of Councillor for the Ruabon North Ward of the Community of Ruabon        

 

  • An Election to fill this vacancy will be held if within FOURTEEN DAYS (excluding Saturdays, Sundays and Bank Holidays) after the first publication of this Notice a request for such an election is made in writing to the Returning Officer, Electoral Office, Wrexham County Borough Council, The Guildhall, Wrexham, by TEN electors for the Community.

 

  • If no such Notice requiring the holding of an Election is given then the vacancy will be filled by the Community Council by co-option.

 

             

Dated  31.7.2018   H Belton   Clerk to the Community Council 

------------------------------------------------

 

CYNGOR CYMUNED RHIWABON

 

RHYBYDD CYHOEDDUS

 

  • Trwy hyn rhoddir rhybudd bod Swydd Cynghorydd dros Ward Gogledd Rhiwabon yng Nghymuned Rhiwabon yn wag.

 

  • Bydd Etholiad i lenwi’r swydd wag hon yn cael ei chynnal os bydd cais am etholiad o fewn PEDWAR DIWRNOD AR DDEG (ac eithrio Sadyrnau, Suliau a Gwyliau Banc) ar ôl cyhoeddiad cyntaf y Rhybudd hwn yn cael ei wneud yn ysgrifenedig i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam, gan DDEG o etholwyr y Gymuned / Ward y Gymuned.  

 

  • Os na fydd Rhybudd o’r fath yn gofyn am gynnal Etholiad yn cael ei roi yna rhaid i’r Cyngor Cymuned lenwi’r swydd wag.

 

 

          Dyddiedig  31.7.2018  H Belton   Clerc y Cyngor Cymuned                         

 

..........................................................................

 

The next Community Council meeting

will be held in the Village Hall on

   Wednesday 26 September 2018 at 7.00pm     

                                        

The Agenda

The Agenda will appear here in due course

                

------------------------------------------

                

        

Ruabon Newsletters

The content contained in these publications is solely independent of the RCC and therefore does not necessarily reflect the views of its members

Please click on the attached links

Ruabon News Letter 232

Ruabon News Letter 231

Ruabon News Letter 230

Ruabon News Letter 229

Ruabon News Letter 228

Ruabon News Letter 227

Ruabon News Letter 226

Ruabon News Letter 225

Ruabon News Letter 224

Ruabon News Letter 223

 

-----------------------------------------